vti_encoding:SR|utf8-nl vti_author:SR|STEPHEN\\Stephen Selby vti_modifiedby:SR|STEPHEN\\Stephen Selby vti_timelastmodified:TR|18 Sep 2004 14:33:18 -0000 vti_timecreated:TR|18 Sep 2004 14:33:18 -0000 vti_cacheddtm:TX|18 Sep 2004 14:33:18 -0000 vti_filesize:IR|3685 vti_cachedtitle:SR|Fort Dodge 2004 vti_cachedbodystyle:SR| vti_cachedlinkinfo:VX|-K|atarnet_menu_insert.htm -S|../../mawang.gif I|../../atarnet01/atarnet_menu_insert.htm H|april.jpg S|april_small.jpg H|april2.jpg S|april2_small.jpg H|closing.jpg S|closing_small.jpg H|dana_tim.jpg S|dana_tim_small.jpg H|diana.jpg S|diana_small.jpg H|lindsey.jpg S|lindsey_small.jpg H|lucas_tim.jpg S|lucas_tim_small.jpg H|lucas_tim_diana.JPG S|lucas_tim_diana_small.JPG H|neil.JPG S|neil_small.JPG H|tame_horde.JPG S|tame_horde_small.JPG vti_cachedsvcrellinks:VX|FIUS|atarnet01/atarnet_menu_insert.htm FHUS|training/fd_2004/april.jpg FSUS|training/fd_2004/april_small.jpg FHUS|training/fd_2004/april2.jpg FSUS|training/fd_2004/april2_small.jpg FHUS|training/fd_2004/closing.jpg FSUS|training/fd_2004/closing_small.jpg FHUS|training/fd_2004/dana_tim.jpg FSUS|training/fd_2004/dana_tim_small.jpg FHUS|training/fd_2004/diana.jpg FSUS|training/fd_2004/diana_small.jpg FHUS|training/fd_2004/lindsey.jpg FSUS|training/fd_2004/lindsey_small.jpg FHUS|training/fd_2004/lucas_tim.jpg FSUS|training/fd_2004/lucas_tim_small.jpg FHUS|training/fd_2004/lucas_tim_diana.JPG FSUS|training/fd_2004/lucas_tim_diana_small.JPG FHUS|training/fd_2004/neil.JPG FSUS|training/fd_2004/neil_small.JPG FHUS|training/fd_2004/tame_horde.JPG FSUS|training/fd_2004/tame_horde_small.JPG vti_cachedneedsrewrite:BR|true vti_cachedhasbots:BR|true vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false vti_charset:SR|windows-1252 vti_title:SR|Fort Dodge 2004 vti_extenderversion:SR|6.0.2.5516 vti_timelastindexed:TW|18 Sep 2004 14:33:18 -0000 vti_backlinkinfo:VX|training/training.htm